Școli Prietenoase în Comunități Implicate

Școli prietenoase pentru fiecare copil!

Educație pentru fiecare tânăr!


Misiunea Școlii Gimnaziale Deleni

Promovarea potențialului, valorilor, tradițiilor și oamenilor într-un context actual, european pentru recunoașterea performanțelor

Viziunea Școlii Gimnaziale Deleni

Educație de calitate pentru cetățeni europeniGhiduri rapide aplicații on-line

Prezentarea Școlii Gimnaziale Deleni

Delenii, sat vechi, înființat înaintea domniei lui Ștefan Cel Mare, în marginea Hârlăului, la început se numea Iugani.

Din cauza așezării era mereu în calea năvălitorilor iar o parte din locuitori s-au mutau mai spre deal, în coasta codrului, ca să se ferească de dușmani. Când cei din iugani mergeau la cei care locuiau mai sus, spuneau că merg la Deleni.

Satul este atestat documentar din timpul domniei lui Alexandru cel Bun.

Într-un document din 7 iulie 1430, aflat în proprietatea familiei Ghica Comănești, se spunea că: „au venit înaintea noastră și înaintea alor noștri moldovenești boieri, și cu a lor bună voie au împărțit a părintelui lor Ioan Sunata Jurjii, părțile de pe Jijia, ce se cheamă Jumătățenii și din sus de Hârlău, Delenii și Miclăușenii”.

Din veacul al XVII-lea Delenii au aparținut vornicului Constantin Bucioc și mai apoi Domniței Ruxandra, nepoata acestuia de pe fiica Tudosca, cea care a fost căsătorită cu Vasile Lupu.

Se spune că pe la 1673 satul aparținea Domniței Ruxandra, care a locuit un timp la Deleni dupa care moșia trece în proprietatea Cantacuzineștilor, urmașii boierului Bucioc.

În anul 1730 Grigore Ghica Vodă logodește pe fiul său Scarlat cu fiica lui Iordache Cantacuzino. Din 1730 casele boierești și moșia Deleni trec în stăpânirea familiei Ghica.

Comuna Deleni este înființată în 1864, înainte de acestă dată fiind administrată de un vornic, ajutat de doi județi, având și un scriitor, numit piser (pisar). Această formă de administrație a existat între 1859-1864.

Înainte de 1859 satele erau administrate de către proprietarii și arendașii moșiilor.

Ocupațiile locuitorilor:

Având la îndemână lemnul și piatra, oamenii confecționau diferite obiecte: coveți, linguri, ciubere.Din piatră confecționau cruci, pietre de moară și de râșniță, colaci pentru fântâni.

O dezvoltare deosebită a cunoscut olăritul. Satul Poiana este recunoscut prin ceramica neagră .

Agricultura si pomicultura erau ocupatiile de baza ale locuitorilor.

Oamenii, bărbați și femei, au creat și bunuri spirituale: cântece și jocuri populare.(Corăgheasca).

Anul înființării școlilor din comună:

 • Deleni- 1898
 • Maxut- 1910
 • Slobozia- 1918
 • Feredeni- 1920
 • Poiana- 1920
 • Preventoriu TBC- 1950
 • Nacu – 1950

Învățământul

Școala Deleni s-a înființat în anul 1898. clădirea avea două săli de clasă și locuință pentru învățător. Avea teren propriu, iar în câmp avea ca proprietate 5 hectare de teren. Se învățau doar patru clase. Primul invatator a fost Budeanu Mihai.

Cu timpul numărul copiilor de la școală a crescut, iar spațiul era insuficient. Se învăța în diferite locații din sat.

În anul 1955 se adaugă construcției vechi încă patru săli de clasă.

Generalizarea învățământului de șapte clase în 1952, apoi a celui de opt clase în 1963, fac ca spațiul să fie cu totul însuficient si din acest motiv in anul 1968 se mai construiesc din chirpici inca doua sali de clasa.

Dezvoltarea invatamantului in Comuna Deleni a luat amploare in anul 1973 cand  începe construcția unei școli cu opt săli de clasă și laborator(corp B). Localul  a fost dat în funcțiune în 1976 iar in anul 1978 se extinde cu un atelier școală și o sală de gimnastica..

În anul 2005 se demolează localul școlii vechi care era construit in 1955 si care era total necorespunzător construindu-se o noua cladire prin Banca Mondiala cu patru sali de clasa(corpA) care are incalzire centrala pe gaz metan din 2010 si grupuri sanitare pentru elevi in interior din 2013.

În anul 2011 se demolează si clădirea cu două săli de clasă din chirpici și se construiește cu fonduri de la Consiliul Local Deleni corpul C al scolii care are 3 sali de clasa, grup sanitar in interior si centrala termica pe gaz si unde din 2012 invata copiii de clasa pregatitoare.

De-a lungul anilor Corpul A al scolii a suferit numeroase imbunatatiri si dotari cu materiale didactice:

 • Schimbat tamplaria exterioara din lemn cu PVC si sticla termopan - 2006
 • Amenajat un Centru de Documentare si Informare cu un nr de 8500 carti-2007
 • Renovat si amenajat sala de gimnastica -2009
 • Izolatie termica exterioara-2009
 • Centrala termica gaz metan-2010
 • Renovat si amenajat cancelarie ,secretariat,corn si lapte-2010
 • Infiintat un laborator de informatica -2010
 • Renovat si amenajat laboratorul de stiinte-2011
 • Renovat 7 sali de clasa(glet ipsos,var lavabil,reparat instalatie electrica,parchet, tabla magnetica,mobilier scolar)-2011-2013
 • Supraveghere video exterior si interior-2016

Incepand cu anul scolar 2017-2018 Scoala Gimnaziala Deleni are in subordine si urmatoarele stucturi:

 • Scoala Gimnaziala Maxut
 • Gradinita cu Program Normal Deleni
 • Gradinita cu Program Normal Maxut
©2024 Școala Gimnazială Deleni. Toate drepturile rezervate.

Search