Cupa Respect

Fișă de prezentare

Scop:

Desfăşurarea de întreceri sportive interşcolare, în scopul stabilirii unor relaţii de intercunoaştere şi colaborare în vederea eficientizării procesului de învăţământ. Dezvoltarea unei conduite ecologice responsabile, construirea unei atitudini responsabile faţă de mediu şi natură, care să devină o caracteristică a comportamentului actualilor elevi.

Obiective:

-         Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi de vârste apropiate din şcoală şi atragerea unui număr cât mai mare de elevi şi cadre didactice în practicarea exerciţiului fizic, a mişcării în general.

-         Dezvoltarea unei conduite ecologice responsabile, construirea unei atitudini responsabile faţă de mediu şi natură, care să devină o caracteristică a comportamentului actualilor elevi.

-         Mediatizarea activităţilor pentru a produce impact la nivelul comunităţii, cu posibilitatea iniţierii unor alte proiecte asemănătoare.

-         Încurajarea unui număr cât mai mare de tineri pentru practicarea sportului în aer liber.

-         Conştientizarea tineretului despre necesitatea învăţării de reguli minime de conduită pe sosele şi drumurile publice .

Grupul ţintă:

-         Toţi elevii grădiniţelor şi şcolilor participante care doresc să facă mişcare într-un cadru organizat. La activitate vor participa aproximativ 1100 de copii de toate vârstele, grupaţi astfel:

-          Şcoala Gimnazială Deleni: 600 elevi , Locaţia Feredeni: 100 elevi

-         Şcoala Gimnazială Maxut: 140 elevi

-         Şcolile Gimnazială Slobozia şi Poiana: 300 elevi

-         Instituţiile comunei Deleni, prin angrenarea lor în activităţi de ecologizare şi de promovare a protecţiei mediului.

Beneficiari:

-         Toţi elevii şcolilor participante: Deleni, Slobozia, Feredeni, Poiana şi Maxut, care doresc să facă mişcare într-un cadru amenajat şi să primească instrucţiuni şi sfaturi necesare realizării mişcării în aer liber într-un mod eficient;

-         Tineri participanţi la activitate ca spectatori;

-         Populaţia din comuna Deleni şi a satelor din împrejurimi, ce vor învăţa să respecte sănătatea şi natura după exemplul elevilor;

-         Instituţiile Comunei Deleni, prin angrenarea lor în activităţi de ecologizare şi de promovare a conservării mediului.

Resurse:

Resurse umane:

-         Şcoala Gimnazială Deleni: 32 cadre didactice;

-         Locaţia Feredeni: 9 cadre didactice

-         Şcoala Gimnazială Maxut: 10 cadre didactice;

-         Şcoala Gimnazială Poiana şi Slobozia: 15 cadre didactice;

Resurse materiale (menţionate în cadrul proiectului):

-         1 cupă pentru locul I handbal

-         1 cupă pentru locul I fotbal

-         60 medalii pentru locurile I,II şi III la handbal şi fotbal

-         50 diplome (3 premii handbal,3 premii fotbal, 2 premii speciale handbal, 2 premii speciale fotbal, 12 premii alergare-viteză, 12 premii alergare-rezistenţă, 12 premii săritura la groapa, 3 premii desene pe asfalt)

-         30 afişe de promovare eveniment

-         400 fluturaşi promovare eveniment

-          bannere de promovare  

-         40 veste de promovare ecologice

-         6 containere ecologice inscripţionate cu mesaje

Resurse financiare: 10000 lei

Materialele necesare vor fi  achiziţionate cu ajutorul sponsorilor:

-         Consiliul Local Deleni

-         Primăria Deleni

-         Agenti Comerciali Deleni

Evaluare:

Premierea participanţilor la cross, rezistenţă, viteză şi meciuri sportive se va  realiza conform regulamentului, fără a se înregistra contestaţii, mai ales că la participanţii la activitate vor  primi diferite pachete cu dulciuri din partea sponsorului.

Membrii echipelor de fotbal şi handbal vor  primi câte un tricou, iar fiecare participant la activitate va beneficia de câte o şapcă personalizată. Cele mai reprezentative premii vor consta în cupe şi medalii.

Dintre rezultatele pe termen lung menţionăm că se vizează conştientizarea importanţei practicării sportului la toate vârstele, dar mai ales implementarea în rândul comunităţii a respectului pentru siguranţă, sănătate, natură, viaţă, viitor.

Diseminare:

•         30 afise de promovare eveniment

•         400 fluturasi promovare eveniment

•          bannere de promovare  

•         40 veste de promovare ecologice

•         6 containere ecologice inscriptionate cu mesaje

Sustenabilitate:

Se preconizează desfăşurarea anuală a proiectului. Cupa ”RESPECT” se doreşte a deveni o competiţie sportivă interşcolară de tradiţie, cu rezultate deosebite mai ales ţinând cont de puternicul impact motivaţional. Prin proiectul de faţă ne dorim să se asigure continuitate în demers, concretizîndu-se într-o oportunitate de socializare şi petrecere a timpului liber, cel puţin în fiecare an şcolar, în ceea ce priveşte şcolile partenere şi de ce nu, promovarea proiectului la un nivel imediat superior de participare (interjudeţean, judeţean etc) prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi.


©2024 Școala Gimnazială Deleni. Toate drepturile rezervate.

Search